دانش و فناوری

نشتی شیر؛ عامل انفجار کپسول کرو دراگون اسپیس ایکس

در آوریل سال جاری، ویدئویی در توییتر منتشر شد که کپسول کرو دراگون (Crew Dragon) اسپیس ایکس را در ابری از دود نشان می داد. چند هفته بعد، هانس کوینگزمن ، معاون بخش ایمنی پرواز اسپیس ایکس، خبر انفجار کپسول بر اثر حادثه را تایید کرد .