دانش و فناوری

ضرورت اصلاح شیوه پذیرش دانشجوی دکتری

معاون آموزشی امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر ضرورت اصلاح شیوه پذیرش دانشجوی ph.d، گفت: دانشجوی ph.d باید به گونه ای تربیت شود که قادر باشد منابع خارج دانشگاهی را از صنعت و وزارتخانه های مختلف برای انجام پروژه های …