دانش و فناوری

توضیحات معاون فرهنگی وزیر علوم درباره انتخابات نشریات دانشجویی

غلامرضا غفاری معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره زمان برگزاری جلسه رسیدگی به شورای نظارت نشریات دانشجویی اظهار کرد: به دلیل آن که برخی اعضا، آزمون داشتند نتوانستیم جلسه را در هفته های …