دانش و فناوری

ضرورت توسعه طراحی محصولات ریلی/ نقشه راه توسعه حمل ونقل پیشرفته در کشور تهیه می شود

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری با دانشگاه آزاد واحد یادگار امام (ره) به منظور توسعه فناوری های حوزه حمل و نقل پیشرفته و راه اندازی و شبکه سازی آزمایشگاه حمل و نقل، تفاهم …