دانش و فناوری

جزئیات برگزاری جشنواره دانش آموزی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جشنواره ملی دانش آموزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مجموعه ای متنوع از مسابقات و پژوهش های دانش آموزی است که هدف برگزاری این جشنواره انجام فعالیت های پژوهشی توسط دانش آموزان و ارائه آن به سایر دانش آموزان …