دانش و فناوری

مرکز نجوم ادیب اصفهان: انتظار می رود ساعت ۲۰:۴۱ روز ۱۴ خرداد هلال اول ماه شوال رویت شود / در این صورت، چهارشنبه عید فطر خواهد بود

Error loading HTML