دانش و فناوری

برای اولین بار در تاریخ؛ مشاهده رنگدانه های قرمز در یک فسیل

دانشمندان برای اولین بار در تاریخ موفق به تشخیص آثار شیمیایی رنگدانه های قرمز در یک فسیل باستانی شدند. نتایج این کشف که امروز در نشریه نیچر منتشر شد به کمک عکس برداری اشعه ایکس نوین از یک فسیل کاملا سالم سه میلیون ساله نوعی موش چوب منقرض شده به دست آمده است.

این کشف به دانشمندان امکان بازسازی دقیق تر موجوداتی را می دهد که مدت ها قبل روی زمین زندگی کرده اند و در نهایت به فهم بهتر از تکامل منجر خواهد شد.

این روش به درک بهتر چگونگی تکامل گونه ها کمک خواهد کرد

محققین بین المللی این پروژه فسیل یاد شده را در معرض شدیدترین امواج اشعه ایکس قرار دادند که توسط مرکز شتاب دهنده خطی استنفورد و منبع نور الماسی بریتانیا توسعه یافته بودند.

عکس برداری اشعه ایکس

تصویر فسیل این موش سه میلیون ساله

در حالی که عکس برداری اشعه ایکس استاندارد تنها قادر به نمایش تاریکی و روشنی است، این روش جدید تشخیص برخی رنگ ها مانند آثار قرمز مشاهده شده در این آزمایش را نیز ممکن می کند. پروفسور «فیل منینگ» از مدیران این آزمایش درباره کشف اخیر می گوید:

زمین پر است از آثار حیاتی که قبلا روی آن جریان داشته اما این اطلاعات به تازگی در دسترس علم قرار گرفته اند. به کمک عکس برداری اشعه ایکس جدید قادر به مشاهده دقیق پیشینه شیمیایی فسیل ها و عواملی هستیم که در حفظ هر چه بهتر آن ها دخیل بوده اند.

عکس برداری اشعه ایکس

رنگ های به نمایش در آمده در روش جدید هرکدام نشان از وجود یک ماده شیمیایی مشخص دارند

به نظر موش کشف شده که دانشمندان به آن لقب «موش توانا» داده اند، دارای موهای قهوه ای مایل به قرمز در پشت و پهلوها و سفید در ناحیه شکمش بوده است. به کمک نتایج حاصل شده از این تحقیق دانشمندان موفق به ساخت یک مدل دقیق و پر جزییات از این موش هفت سانتیمتری شده اند که سه میلیون سال پیش در مناطقی از آلمان زندگی می کرده است.