دانش و فناوری

استادان پردیس علوم دانشگاه تهران در فهرست دانشمندان برتر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی کلاریویت آنالیتیکس مربوط به دانشمندان یک درصد برتر که در ۱۰ می ۲۰۱۹ توسط این موسسه اعلام شد، چهار نفر از استادان پردیس علوم در فهرست دانشمندان یک درصد برتر قرار گرفتند.