دانش و فناوری

برنامه وزیر علوم برای ساماندهی به اوضاع پیچیده دانشگاه ها چیست؟

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره برنامه های اصلی وزارت علوم برای سال جدید اظهار کرد: مهم ترین برنامه ای که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال جدید آن را پیگیری می کنند بحث ساماندهی به اوضاع …