دانش و فناوری

چه سرنوشتی در انتظار فضاپیما های رها شده در منظومه شمسی است؟

به گزارش خبرنگار حوزه فن آوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، از زمان شروع عصر فضا تاکنون تعداد بسیار زیادی سفینه فضایی و کاوشگر به وسیله کشور های مختلف دنیا ساخته و روانه فضا شده اند.