دانش و فناوری

توضیحات نیلی احمدآبادی درباره هنجارشکنی های ٢٣ اردیبهشت در دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، روز دوشنبه دانشگاه تهران درگیر برخی حواشی بود که توسط چپ گرایان ایجاد شد، اتفاقاتی که به گفته معاون فرهنگی دانشگاه تهران توسط عده ای از خارج دانشگاه سازماندهی و برنامه ریزی شده بود.