دانش و فناوری

افزایش کارایی سلول های خورشیدی با کمک یک عنصر شیمیایی

به گزارش ایسنا و به نقل از اینجینیر ، پژوهشگران توانسته اند دلیل تاثیر عنصر شیمیایی سلنیوم را بر کارایی سلول های خورشیدی کشف کنند تا از آن برای پیشرفت این فناوری استفاده شود. پژوهشگران "دانشگاه لوبرو"(Loughborough University) انگلستان در بررسی جدیدی تلاش کردند مکانیسمی که سلنیوم …