دانش و فناوری

جامعه محوری شرط اجرایی شدن پتانسل های دانشگاهی/ دانشگاه باید با تفکر جهانی برنامه ریزی کند

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، داوود رشتچیان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف در نشست خبری چهارمین همایش ملی آموزش عالی کشور اظهار کرد: همایش ملی آموزش عالی با متولی گری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و میزبانی و دبیری …