دانش و فناوری

آسمان تا زمین در کلانشهر تهران

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گنبد مینا یکی از جاذبه های شهر تهران است که توسط شهرداری تهران راه اندازی شد، جایی که ذهن های پرسشگر در آن می توانند جواب سوال های خود را پیدا کنند و از محیط اطراف زندگی، زمینی که بر روی آن قدم می زنند، فضا و آسمانی …