صفحه نخست برترینها

کاربرد ترازو در زندگی روزمره چیست؟

کاربرد ترازو سنجش وزن برای اندازه گیری وزن و یا جرم اشیاء است. چندین نوع ترازو وجود دارند، اما ساده‌ترین ترازو از یک میله و یک لولا برای تراز کردن وزن شیء با دیگری استفاده می‌کند. این در حالی است که ترازو‌های مدرنتر از کالیبرسنج دیجیتال استفاده می‌کنند. به این ترتیب می‌توانیم وزن اشیاء را با ترازو‌های امروزی دقیق‌تر و سریعتر بخوانیم.