چهره ها

ایجاد رفاه دربرابر جنایات ترامپ

به گزارش مشرق، یک فعال رسانه ای در توییتر درباره ایجاد شغل در آمریکا و سکوت آمریکایی ها دربرابر ظلم و ستم های ترامپ به مردمان مظلوم برخی از کشورها نوشت:

  • شهر خبر