چهره ها

مدارک جعلی منتخب لیست امید در کرج

به گزارش مشرق، یک فعال رسانه ای از رای آوردن لیست امید در کرج و تخلف شهردار منتخب با مدرک جعلی، در صفحه توییتری خود خبر داد.

  • شهر خبر