دکوراسیون

تخت خواب دو طبقه، قرار نیست هر دو طبقه تخت باشه!

Source: 10