زومیت

نسخه بعدی مایکروسافت آفیس از طراحی فلوئنت بهره می‌برد

نسخه بعدی مایکروسافت آفیس از طراحی فلوئنت بهره می‌برد

مایکروسافت در نسخه‌ی بعدی مجموعه نرم‌افزاری آفیس، از سیستم طراحی فلوئنت استفاده خواهد کرد.

Source: 20