اخبار روز

فیلم/ بدل "پوتین" در مترو مسکو!

شخصی را می بینید که با شبیه کردن خود، به پوتین رئیس جمهور روسیه، باعث جلب توجه مسافران مترو شهر مسکو به خود شده است.
Source: 3