سبک زندگی

شهرداری بیلبورد میدان ولیعصر را یا اصلاح کند یا بردارد


زهرا نژادبهرام گفت: در این دیوارنگاره تصویر همه قومیت‌ها به نشانه اتحاد در جام جهانی است؛ اما…

Source: 5