اخبار روز

جریمه سنگین در انتظار تیم آزمون

باشگاه روبین‌کازان روسیه از سوی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) به عدم رعایت آیین‌نامه فیرپلی مالی متهم شد.
Source: 3