اخبار روز

تماس پادشاه مراکش با سرمربی و کاپیتان تیم

شاهزاده مراکش قبل از دیدار حساس برابر تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران تماسی تلفنی با سرمربی و کاپیتان این تیم داشت.
Source: 3