موفقیت

تغییر باورها باعث تغییر زندگی

آیا تغییر باورها تغییر زندگی را منجر می شود؟

در این مقاله می خواهم موضوع بسیار مهمی با شما در میان بگذارم. تغییر باورها تغییر زندگی را در پی خواهد داشت. کمی وقت بگذارید و این متن کوتاه را مطالعه کنید تا با تغییر باورهایتان، زندگی تان را برای همیشه تغییر دهید.

دوست عزیزم قانونی وجود دارد به نام قانون باورها. این قانون بیان می کند که به هر چیزی که باور داشته باشیم همان درست است و در زندگی ما پیش می آید. اگر هر چیزی را باور داشته باشید و به آن ایمان داشته باشید، آن موضوع برای شما حقیقت محض است و هر اتفاقی که در زندگی شما می افتد تایید کننده باورهای شماست.

مثلا به این فکر کرده اید که چرا کسانی که در خانواده های ثروتمند بزرگ شده اند، اینقدر راحت درآمد بسیار زیادی دارند و کسانی که در خانواده های فقیری بزرگ شده اند درامد بسیار ناچیزی دارند؟

تنها یک دلیل وجود دارد و آن این است:

قدرت باور!

باور های ما از دوران کودکی در حال شکل گرفتن است و کسی که در خانواده ثروتمندی بزرگ شده باشد باورش اینگونه شکل می گیرد که کسب درامد بالا بسیار آسان است و بر عکس افراد فقیر باور متضادی دارند.

تغییر باور قدرتی عظیم بر زندگی ماست

حتما شما هم شنیده اید که افرادی می گویند که دختر خوب یا پسر خوب برای ازدواج پیدا نمی شود.

افرادی که چنین باوری دارند، بیشتر و بیشتر دخترها و پسرهایی را می بینند که این باورشان تایید می شود که دختر خوب یا پسر خوبی وجود ندارد.

این طور نیست که واقعا چنین چیزی باشد اما قانون جذب در زندگی او انسانهایی از این دست را بیشتر به زندگی او جذب میکند و از فرکانس دخترها و پسرهای خوب دور می کند. نه اینکه چشمها نبیند، بلکه ذهن درک نمی کند.