گردشگری

مقبره الشعرای تبریز | مدفن ۴۰۰ تن از شعرا و ادیبان ایران

مسیر دسترسی

آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، محله ششگلان، خیابان ثقه الاسلام، جنب خیابان عارف، مقبره الشعرا

برای رسیدن به مقبره الشعرا باید خود را به بلوار بسیج بلوار ۲۹ بهمن برسانید. راه خیابان امام خمینی را در پیش بگیرید و بعد از گذشتن از مسجد کبود به سمت شمال و خیابان ثقه الاسلام بپیچید. در اولین چهار راه و در دست راست خود مقبره الشعرا را خواهید دید.

هزینه و اطلاعات بازدید: 

ساعت بازدید: از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۹:۰۰

هزینه بازدید: ۲۰۰۰ تومان